STRONA GŁÓWNA
GALERIANAUKI  – WYZWOLENIE PRZEZ WIDZENIELINKI

 

METODY UZDRAWIANIA OCHRONY I HARMONIZOWANIA ENERGII

 

 amulety buddyjskie -

ochrona i błogosławieństwo

Amulety z tej strony można swobodnie kopiować i drukować pod warunkiem że nie robi się tego z chęcią zysku. Powinny być rozpowszechniane za darmo, jako błogosławieństwo Buddów. Nie wolno ich sprzedawać. Powinny być traktowane z najwyższym szacunkiem, gdyż  zawierają mantry - mowę Buddy. Jeśli nie są nam dłużej potrzebne, należy je spalić a nie wyrzucać do śmieci.

"Srunga" (Protective Amulets), have been used by Vajrayana Buddhists for centuries.  Stemming from the ancient traditions of Mandala and Jantra, these items are made to suit specific challenges, sufferings or maladies that afflict beings. Properly made, protective amulets are said to protect the wearer against sickness, demonic influences, negative planetary auguries and can also bring forth a multitude of positive circumstances.

There are several books which show Mandalas and Srunga and commercial copies of these Jantras, have been proliferating on the open market on the level of cheap lucky charms.

In fact, in order to be of any benefit, such amulets must be made correctly according to the lineage text and chosen according to specific or general need.  They must be made and consecrated with special blessing substances which vary from amulet to amulet and they must also be consecrated with concentration, mantra and mudra.  This should be done by a qualified Lama (or Lamas) who have received empowerment for production of these items and have given rise to the requisite signs in their practice.  Without these things being accomplished in concert, these items would likely be of little or no practical value. "

 

 

  Amulety - od zarania cywilizacji - stanowią jeden z najbardziej  wykorzystywanych przez człowieka przedmiotów codziennego użytku. Różnią się formą, artystycznym wykończeniem, dostępnością materiałów z których został wykonany, ale przede wszystkim różnią się  funkcją jaką mają spełniać i źródłem mocy, do którego ochrony się odwołują. Poniżej prezentuję amulety buddyjskie - część z nich   pochodzi z Tybetu, oryginalnie wykonywane były techniką xylodruku (ręcznie ryte w drewnianej matrycy i odbijane na papierze lub płótnie) przez mnichów w tybetańskich klasztorach. Ich forma i treść odpowiada ściśle zasadom sporządzania amuletów zawartym w tajemnych podręcznikach tej sztuki np. w słynnym "Lama Gong Du",

Fragment tekstu astrologicznego Vaidurya Karpo w którym znaleźć można wiele informacji na temat róznego rodzaju negatywnych wpływów i istot z innych wymiarów, które je powodują.

A part of famous tibetan astrological work Vaidurya Karpo.

 tantrach i dziełach dotyczących astrologii. Niektóre z nich pochodzą z term - zostały ukryte w dawnych czasach przez Padmasamabhawę  i zostały odnalezione przez tertona - osobę uprawomocnioną i przepowiedzianą do jej odnalezienia, inkarnację bliskiego ucznia Padmasmbhawy. Jest tu również spory zbiór amuletów i mandal do których wykonania użyto techniki grafiki komputerowej  - w ten sposób nowoczesna technika wpleciona została w starożytny przekaz błogosławieństwa.

Drewniana matryca do odbijania amuletów. Tybet.

Tibetan woodblock for printing

   Po konsekracji przez lamę amulet zazwyczaj składa się "w kostkę" i nosi na szyi w jakimś relikwiarzu lub woreczku.

Można też umieścić go przy wejściu do domu lub na ołtarzu domowym, biurze, w samochodzie, portfelu.

 

TADROL KHORLO

czyli

 wyzwalające przez kontakt ze zmysłami (widzenie, dotyk) i ciałem (noszenie jako amulet) termy - duchowe skarby ukryte w VII w. w Tybecie przez Buddę Padmasmabhawę dla pożytku przyszłych generacji odnalezione w późniejszych wiekach przez specjalne inkarnacje Jego uczniów (tertonów: Tsasum Lingpę, Dziamjanga Kjentse Łangpo)

LINK DO TADROL KHORLO:  http://www.skydancerpress.com/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=44

Termy/Amulety do pobrania:

 

"Wyzwolenie przez noszenie na ciele" - Terma  Padmasambhawy odkryta przez Tsasum Lingpę - komentarz Padmasambhawy poniżej

Terma - "Kwintesencja nauk Padmasambhawy", amulet

Czakra "Donyod Khorlo" odkryta w XIII w. przez Guru Czołanga - komentarz Dilgo Khyentse poniżej

"Fortunate ones who wear this chakra will be liberated from the suffering of the six realms. They will block the door of the four types of birth And instantly traverse the ten bhumis and five paths. In this life, auspiciousness and bodhichitta will increase. At the time of their bodies fading away rainbows and rains of flowers will appear. Dakinis and heroes from the Mount Potala .Will meet them with offeringsand the music of cymbals. Different marvelous signs will occur. They will be reborn in Sambhogakaya Realm, Manifestingsupreme, amazing emanations, Bodhisattvas who accomplish the benefit of beings."

Szczęśliwcy, którzy noszą tę czakrę będą wyzwoleni od cierpień 6 światów (samsary). Zablokują drzwi odrodzenia się na cztery sposoby. W tym życiu bodhiczitta i szczęście będzie wzrastać. Bezpośrednio przejdą bhumi i 5 ścieżek (do oświecenia). Kiedy pozostawią swe ciała pojawią się tęcze i deszcz kwiatów. Dakinie i Dakowie z Góry Potala (Czysta Kraina Czenrezik) przybędą po nich z ofiarami i muzyką cymbałów. Będą widoczne różne cudowne znaki. Odrodzą się w świecie sambhogakaji i będą manifestować najwyższe, niezwykłe emanacje - bodhisattwów, którzy działają dla pożytku istot" 

Padmasambhava

"This chakra, placed in a temple or stupa, Inside a temple drum, gong, victory banner, statue, on a prayer flag, inside the life-pillar, in one's house or above the door, held on one's body and so forth, completely pacifies the evil deeds and obscurations of many lives; Establishes the entire land in virtue and auspiciousness; Increases longevity, merit, prosperity, fame and glory; overpowers gods, spirits and humans; Protects from the harm of the eight classes of spirits, deities of the earth, nagas and nyan spirits; destroys the evil of harmful ghosts, jungpo and shidre; averts all obstacles, enemies, wars, famine and contagious diseases. One will attain the ultimate, unsurpassable enlightenment."

Jeśli te czakrę (Donyod Czakrę) umieści się w świątyni lub stupie, w świątynnym bębnie, gongu, na sztandarze zwycięstwa, w posągu, na fladze modlitewnej, wewnątrz "drzewa życia"(w stupie), w  domu, nad drzwiami lub na ciele całkowicie uspokoi się złe czyny i przeszkody wielu wcieleń. Ustanowi się pomyślność i zasługę w całym kraju, wzrośnie długość życia, zasługa, bogactwo sława i chwała, weźmie się pod kontrolę bogów, nagów i ludzi. Zabezpieczy przed 8 rodzajami duchów, duchów ziemi, nagów, nyen zniszczy negatywności zsyłane przez złe duchy, dziungpo i shidre, odwróci przeszkody, wrogów, wojny i zarazy. Osiągnie się ostateczne oświecenie.

  Dilgo Khyentse Rinpoche

 

 

Donyod Chakra - terma Padmasambhawy 

"This chakra, placed in a temple or stupa, Inside a temple drum, gong, victory banner, statue, on a prayer flag, inside the life-pillar, in one's house or above the door, held on one's body and so forth, completely pacifies the evil deeds and obscurations of many lives; Establishes the entire land in virtue and auspiciousness; Increases longevity, merit, prosperity, fame and glory; overpowers gods, spirits and humans; Protects from the harm of the eight classes of spirits, deities of the earth, nagas and nyan spirits; destroys the evil of harmful ghosts, jungpo and shidre; averts all obstacles, enemies, wars, famine and contagious diseases. One will attain the ultimate, unsurpassable enlightenment."

Jeśli te czakrę (Donyod Czakrę) umieści się w świątyni lub stupie, w świątynnym bębnie, gongu, na sztandarze zwycięstwa, w posągu, na fladze modlitewnej, wewnątrz "drzewa życia"(w stupie), w  domu, nad drzwiami lub na ciele całkowicie uspokoi się złe czyny i przeszkody wielu wcieleń. Ustanowi się pomyślność i zasługę w całym kraju, wzrośnie długość życia, zasługa, bogactwo sława i chwała, weźmie się pod kontrolę bogów, nagów i ludzi. Zabezpieczy przed 8 rodzajami duchów, duchów ziemi, nagów, nyen zniszczy negatywności zsyłane przez złe duchy, dziungpo i shidre, odwróci przeszkody, wrogów, wojny i zarazy. Osiągnie się ostateczne oświecenie.

  Dilgo Khyentse Rinpoche

 

Fortunate ones who wear this chakra will be liberated from the suffering of the six realms. They will block the door of the four types of birth And instantly traverse the ten bhumis and five paths. In this life, auspiciousness and bodhichitta will increase. At the time of their bodies fading away rainbows and rains of flowers will appear. Dakinis and heroes from the Mount Potala .Will meet them with offeringsand the music of cymbals. Different marvelous signs will occur. They will be reborn in Sambhogakaya Realm, Manifestingsupreme, amazing emanations, Bodhisattvas who accomplish the benefit of beings."

Szczęśliwcy, którzy noszą tę czakrę będą wyzwoleni od cierpień 6 światów (samsary). Zablokują drzwi odrodzenia się na cztery sposoby. W tym życiu bodhiczitta i szczęście będzie wzrastać. Bezpośrednio przejdą bhumi i 5 ścieżek (do oświecenia). Kiedy pozostawią swe ciała pojawią się tęcze i deszcz kwiatów. Dakinie i Dakowie z Góry Potala (Czysta Kraina Czenrezik) przybędą po nich z ofiarami i muzyką cymbałów. Będą widoczne różne cudowne znaki. Odrodzą się w świecie sambhogakaji i będą manifestować najwyższe, niezwykłe emanacje - bodhisattwów, którzy działają dla pożytku istot" 

Padmasambhava

 

Powyższe czakry dostępne do pobrania w dobrej jakości:

http://www.skydancerpress.com/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=44 

Mandala Adibuddy Samantabhadry

Zazwyczaj kładzie się ją na sercu zmarłej osoby. Likwiduje to pośmiertne halucynacje w stanie pośrednim bardo i owocuje lepszym odrodzeniem. zastosowań jest oczywiście więcej gdyż jest to jedna z najbardziej uniwersalnych i potężnych czakr .Zazwyczaj drukuje się ja czerwonym atramentem na żółtym papierze. Dotyczy to właściwie wszystkich amuletów. Również - co ciekawe - w średniowiecznej Europie sztuka magiczna wymagała sporządzenia amuletu własną krwią na żółtym pergaminie.

Przeczytaj również:

http://yogilin.net/efiles/e0059.html 

i

http://www.mahajana.info/rozne02.html 

Mandala Tagdrol Pieśni Wadżry

Song of Vajra liberation by senses (wearing, seeing)

http://www.sangyeling.ru/gallery/displayimage.php?album=topn&cat=-8&pos=8 

6 sylab Samantabhadry HA A HA SHA SA MA

oczyszcza sześć sfer samsary

OM HANG KSZIA MA LA ŁA RA JA SOHA - potężnych 10 sylab, mantra Kalaczakry

Jeden z najbardziej popularnych symboli ochronnych w Tybecie

 

amulet Zielonej Tary

Green Tara Mantra Sheet

Amulet zielonej Tary

Wyzwolenie przez widzenie - amulet zwiazany z wewnętrzną praktyką Królowej Wielkiej Błogości. Instrukcje do tego amuletu są częścią Longczen Nyingtik - cyklu term Rigzin Dzigme Lingpy. Obrazek opublikowany przez Dilgo Kyentse Rinpocze.

po kopię lepszej jakości - proszę pisać  - budzik9@o2.pl

 

"Liberating through Seeing" chakra related to the inner practice of "The Queen of Great Bliss"
Instructions for this chakra are part of Longchen Nyingthig terma cycle revealed by Rigdzin Jigme Lingpa. The drawing was published by Dilgo Khyentse Rinpoche.

 

Mantra Padmasmabhawy, Terma Mindziur Dordże - wyzwolenie poprzez widzenie pisma dakiń

mantra Hanu Pasha Bara Heje Soha

Padmasambhava mantra, Mingyur Dorje terma, dakini script, liberation by seeing, mantra Hanu - liberation by seeing

 

Tzw. mantry nad drzwi - OM PADMOSNISA VIMALE HUM PET i mantra Hanu

OM PADMOSNISA VIMALE HUM PET - ktokolwiek przejdzie pod ta mantrą zła karma z tysiąca eonów zostanie oczyszczona - tak głosi Kutagara Sutra

 

THE WISH-GRANTING WHEEL MANTRA "OM PADMOSNISA VIMALE HUM PET"

This mantra also has unbelievable benefits. If you recite it seven times each day you will be reborn in the pure realms. If you recite this mantra and blow upon clothing, it purifies yourself and any other sentient being who touches it. If you recite it, blow on the incense and then burn it the smoke purifies other sentient beings. If you put this mantra above doorways, people who pass beneath it are purified and not reborn in the lower realms. In Tibet, paper with this mantra written on it was touched to dead people’s bodies, purifying their karma and preventing rebirth in the lower realms.

Recalling this mantra just once has the power to purify even the five uninterrupted negative karmas. It prevents rebirth in Avici, the heaviest of all the hells; for many eons you will not have to be reborn in this state of unbearable suffering. You eradicate all obscurations and negative karma and are never again reborn in the lower realms. It enables you to remember past lives and see future lives. If you recite this mantra seven times each day you accumulate unbelievable merit equivalent to that of making offerings to buddhas equal in number to the grains of sand in the River Ganges. In your next life you will be reborn in a pure realm and will be able to achieve hundreds of concentrations.

If you recite this mantra, blow upon sand and throw that sand onto a dead body, even if the dead person had broken vows and was reborn in a lower realm, you can change the person’s life and he or she will be reborn in a higher realm. If you recite this mantra and blow upon perfume or incense, whoever smells that perfume or incense will be purified of negative karma and cured of even contagious disease. It helps you achieve the complete qualities of a buddha. 

 Lama Zopa Rinpoche    http://www.lamayeshe.com/lamazopa/advicebook/health/index.shtml 

 

mantra Guru Padmasambhawy

Amulet z mantrami "25 tigle  z tantry Dzogczen"

Tadrol 25 Tigle from dzogchen tantra. (See Namkhai Norbu teachings)

Mandala Sitatapatry

do ściągniecia:

http://www.skydancerpress.com/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=44 

 

Mandala Sososor Drangma, gniewnych żeńskich bóstw. Ochrania przed chorobami.

Protection mandala of female deities. Sosor Drangma

 

Wyzwolenie Przez Noszenie - terma wchodząca w skład Bardo Todol zwanej popularnie Tybetańską Księgą Umarłych

Great Liberation by wearing amulet - from terma Bardo Todol (Tibetan Book fo the Dead)

Terma Awalokiteśwary odkryta prez Dziamjanga Kjentse Łangpo

Amulet Sitatapatry (Biały Parasol)

Dukar (White Umbrella)

Terma Padmasambhawy - amulet ochronny

Amulet Garudy. Chroni przed chorobami (głównie wywoływanymi przez Nagów)

 

Garuda

 

 

 

Wrathful Padmasambhava amulet

Rozległe Szczęście - amulet przyciągający pomyślność

Vast Luck amulet - prosperity and luck

Flaga Króla Gesara - mantry i symbole pomyślności

King Gesar Flag - attracting prosperity and good luck

Magiczne Koło Tathonga Gyalpo - wg. informacji ze strony Dege Parkhang - Tybetańskiej drukarni państwowej, amulet ten ma m.in. moc zatrzymywania trzęsień ziemi, Przedstawia Tathonga Gyalpo, Pana Pustej Doliny, słynnego mahasiddhę, tybetańskiego Leonarda da Vinci wsławionego budową niezniszczalnych mostów łańcuchowych, pisaniem dramatów teatralnych i cudowną mocą powstrzymywania chorób zakaźnych i wojen.W środku koła mantra Kalaczakry.

Mahasiddha Tathong Gyalpo Magical Wheel. Avert earthquake and all calamities.(According to Dege Parkhang Printing House info site)

terma - pismo dakiń, wyzwolenie przez widzenie

A flag with dakini script (symbols in the center) and mantras. Terma, liberation by seeing.

 

Amulet przeciw demonom klasy gyalpo pochodzący z linii przekazu Dudjom Tersar.

(Bardzo skuteczny przeciwko gyalpo Dholgyal / Shugden)

 

Amulet averting gyalpo demons. From Dudjom Tersar Lineage.

More about gyalpo spirit   :   http://www.dalailama.com/page.133.htm 

 

 

Dholgyal (Shugden)

A statue of Dholgyal (Shugden) was forcefully removed and destroyed by a group of monks in Ganden Monastery, near Lhasa on the 14 of March 2006. According to Xinhua news agency, the Chinese authorities, in a statement on the ninth of May, accused the Dalai Lama of masterminding religious conflict, saying it was “another attempt to sabotage the unity of Tibet.” The Dalai Lama violated the religious freedom of believers, the authorities added. The Chinese officials further said that the incident was provoked by the Dalai clique whose purpose was to arouse conflict between different sects of Tibetan Buddhism, thus sabotaging the unity of Tibet
 
Since the 1970s, His Holiness the Dalai Lama has consistently and patiently discouraged Tibetan Buddhists from practicing or propitiating the Dholgyal (Shugden) spirit. The discouraging of the propitiation of Dholgyal lies in the interest of the Tibetan people in general and the Buddha Dharma in particular. It is a spiritual endeavour started from the time of the Great Fifth Dalai Lama (1617-1682) and carried on through the ages by Tibet’s most accomplished masters. Provided herein, are information on why His Holiness the Fourteenth Dalai Lama has taken to discourage the practice and propitiation of Dholgyal.

Zwycięzki Sztandar - mantry i symbole pomyslnosci

Vivtorious Banner prayer flag. Sutra and auspicious symbols.

Mantra Buddy Vairoczany

Vairocana Light Mantra amulet

 

Mantra Dzambali

Wealth deity Dzambala mantra

 

Mantra Namgyalmy

Ushnishavijaya (Namgyalma) mantra wheel. From Lama Zopa advices site.

Mantra Vipulagarbha Awalokiteśwary

Mantra Hajagrivy chroniąca od chorób i złych duchów je wywołujacych

Hayagriva amulet averting demons of various diseases (paralys, epilepsy peharps)

Amulet chroniący przed duchami typu gjalpo powdującymi paraliż, obłęd, drgawki

 

Gyalpo averting amulet. The binded gyalpo demon.

 

Mantra 1000 oczu Awalokiteśwary w formie flagi modlitewnej odwracająca złe życzenia.

Avalokitesvara 1000 eyes banner, flag averts slander. Hang over the door.

Amulet skorpiona chroniący przed wpływami i zaklęciami 8 klas potężnych istot (degje)

Wiesza się po obu stronach wejścia, lub nad wejściem, nosi przy sobie.

Scorpio amulet avert harm from 8 classes of being (tyb.degye; naga, tsen, raksha,mamo and so on)

 

 from:  www.himalayanart.com 

 Amulety  bliżej nieznanego pochodzenia 

Tzw. Stupa Atisi - oczyszcza karmę w miejscu gdzie się znajduje

Atisha stupa. Purification karma, samaya and blessing

astrologiczny diagram ochronny Sipaho

Astrological magic diagram  Sipaho. Symbols of palnets, days. Seals of powerful spirits connected to planetary forces.  Harmonising bad luck. Hang above the door or near entry. 

Mantry nad drzwi

Door mantras Padmosnisha, Hanu

Amulet Garudy

Stupa i symbole pomyślności

 

Sylaby Samantabhadry Jab-Jum

Samantabhadra mantra. 

 

Mi du yantra - ochronny amulet osobisty wykonany przez Lame Dawa Chodak Rinpoche wg. instrukcji znajdujących się w tybetańskim klasycznym tekście astrologicznym "Lama Gon Du"

do zamówienmia na stronie : www.sarasvatibhavan.org 

 

Amulety przeciwko wpływom demonów- wg. wizji V Dalaj Lamy

Amulets from Golden manuscript of Great V Dalajlama averts vicious spirits and demons.

 

Amulety Grożnej formy Padmasambhavy i (z lewej) Magiczny kwadrat mantry Sengedongmy

 

KALIGRAFIE AUTORSTWA dr Yutang Lin - mistrza Mahayany i Tantry, spadkobiercy dharmy Yogi C.M.Chen

www.yogichen.org 

wg nauk Mistrza Lin możne je trzymać na ołtarzu jako obiekt czci, nosić jako amulet lub spalić podczas modlitwy w intencji zmarłych lub jakiekolwiek dobrej intencji. Zaktywizowana wówczas energia pomoże spełnić nasze życzenia.

dr Yutang Lin, El Cerrito, California, zatoka Króla Smoków

 

Mantra 100 sylabowa

Vajrasattva mantra

Mantry od lewej - Ksitigarbhy, Buddy Medycyny i Króla Smoków

Ksitigarbha, Menla, Dragon King mantra sheet for frame or burning during prayers.

Mantra Buddy Medycyny

Menla mantra

 

Mantry Odrodzenia się w czystej krainie Amitabhy i Rozwiązania Karmicznych Więzów

Amitabha Pure Realm and resolving Karmic debts amulet. For wearing or burning (it helps deceased beings attain Amitabha's Realm)

Pure Land Mantra Wheel. Mani,A mitabha Realm and Resolving Karmic Debts mantras

Mantra Usuwająca Wszelkie Negatywności z sutry Króla Smoków

Mantra Averts All Hindrances from Dragon King Sutra. 

Sutra Serca 

Mantry w języku siddham:

 

Surangama

 

Mantry w pierwotnym, świętym języku siddham (diskonały) z którego powstał potem sanskryt:

Dharani for stupas

Mantra 100 sylabowa

Mantra 100 sylabowa w jęz. bajram

Vajrasattva mantras in siddham and bajra fonts.

Dharani w siddham

Dharani w siddham w formie stupy gorinto

Mantra  lecząca  wszelkie  choroby

inne : http://www.siddham-sanskrit.com/s-sanskrit2/siddham-mantra/mantra.htm 

mantra Bodhisattwy Ksitigarbhy

Sutra Serca

Heart Sutra in siddham fonts

Siddham :

http://www.visiblemantra.org/index.html   

 

8 symboli pomyślności - popularny motyw tybetański

 

Diagrany Astrologiczne:

 Astrological Talismans SIPAHO

Harmonising planetary influences,anauspicious days,periods.

Hang above the door.

 

 

Sipaho

Symbole ochronne przeciwko demonom

 

JAK ZDOBYĆ AMULET?

 Ze spokojnym sumieniem mogę polecić

głównie amulety sporządzane w klasztorze J.Św. Dodrupczena :

http://www.mahasiddha.org/store/Amulets.html 

jak również wykonywane przez ngagpę Lamę Dawa Chodak Rinpoche

http://www.saraswatibhawan.org/div_resources.htm#amulets 

 

STAROŻYTNE   KAMIENIE    ZI  (dzi, gzi)

http://www.dzicrystal.com/eng/resources.aspx 

 

Yutang Lin

"Zdjęcie dawania nieustraszoności"

(tytuł org.: The Photo of the Giving of Fearlessness)
tłum. z ang. Rafał Seremet

 

         Na początku grudnia 1994 otrzymałem dwie prośby o pomoc pewnym buddystom z rejonu San Jose. Pierwsza osoba prosiła mnie o pomoc w sprowadzeniu pokoju do domu, w którym straszy. Wykonałem wtedy praktykę Powa, aby pomóc duchowi odrodzić się w Czystej Krainie Buddy. W następstwie tego nie było już dłużej żadnych nawrotów tego typu zjawisk. Druga sprawa dotyczyła prośby o modlitwę za kobietę nawiedzaną przez ducha. Po wykonaniu Powa dla wspomnianego ducha, jej sytuacja nieznacznie się poprawiła. Następnego ranka we śnie usłyszałem dzwonienie mojego dzwonka u drzwi. Otworzyłem wtedy drzwi i ujrzałem ją stojącą na zewnątrz wejścia do mego domu w ubraniu kolory purpury. Po obudzeniu zadzwoniłem do jej męża i powiedziałem, że powinien on wykonać pewne rytuały do Króla Smoków, aby prosić o jego specjalną, supernaturalną pomoc. Jej małżonek posłuchał mojej rady. Po tym ujrzałem ją w medytacji zupełnie zdrową, a jej twarz była okrągła. Tej nocy zadzwoniłem do jej męża i rzeczywiście jej stan stopniowo się polepszył. Powiedziałem im, że powinni dobrze odpocząć, aby dojść do siebie po tym ciężkim doświadczeniu.
Tego ranka, zanim się obudziłem, ujrzałem we śnie fotografa robiącego mi zdjęcie, na którym, moją prawą ręką, robiłem gest Dawania Nieustraszoności. Jednocześnie, na zewnątrz sfery snu, po lewej stronie, ujrzałem złoty posąg Bodhisattwy Generała Wei Tuo. Pojawił się on jako młody i przystojny, majestatyczny i pełen energii, dokładnie okryty lśniącą zbroją. Był wielkości człowieka i w prawej ręce trzymał złotą pałeczkę, długości podobnej do tych, jakich używają dyrygenci muzyczni, jednak około trzykrotnie grubszą.

Po przebudzeniu zastanowiłem się, jakie jest znaczenie tego inspirującego snu. Zinterpretowałem go jako instrukcję, by rozprowadzać kopie fotografii Dawania Nieustraszoności. Dzięki temu miejsca i ludzie nawiedzani przez duchy mogliby otrzymać pomoc i uwolnienie poprzez błogosławieństwo Bodhisattwy Generała Wei Tuo. Cienka pałeczka, w miejsce jego typowej broni, służy odpędzaniu duchów.

Pomagając innym w tego rodzaju trudnościach, zawsze daję innym posługę dobrowolną. Utrzymuję wtedy w umyśle ich trudne położenie i regularnie modlę się za nich. Kiedy mam jakieś inspirujące obrazy, zawiadamiam o tym dane osoby i radzę jak najlepiej powinni w tej sytuacji postąpić. Wierzę, że w tym rodzaju współczującej pomocy innym pomaga mi nadzwyczajne błogosławieństwo wielkiego strażnika.  

Jakiś czas temu rozprowadzałem kopie mantr wydrukowanych na papierze, które mają napisane po chińsku mantrę “Namo Amitabha Budda”. Służą one spaleniu, aby otrzymać błogosławieństwo Buddy Amitabhy dla ludzi zmarłych. Odkąd rozprowadziłem je wśród ludzi, zdarzyło się inspirujących zdarzeń, o których dowiedziałem się w ramach informacji zwrotnej. Informacje te pochodziły z Tajwanu, Chin, Malezji i wielu miejsc w USA. Niech te osoby, które zetkną się z tym zdjęciem, które mają do niego zaufanie, umieszczą je w swoich domostwach, swoich pojazdach i niech noszą je przy sobie. Poprzez to na pewno otrzymają one błogosławieństwo Bodhisattwy Wei Tuo i wkrótce osiągnął pokój. Dodatkowo, dzięki pomocy osiągniętej poprzez spalenie arkusza ze Świętym Imieniem Amitabhy, zakłócające spokój duchy będą mogły także być wyzwolone poprzez błogosławieństwo Buddy, i osiągnąć odrodzenie w Czystej Krainie, lub też w jakimś lepszym świecie. Poprzez to oba – zarówno życie, jak i śmierć – mogą trwać w pokoju. Czy nie jest to naprawdę miłe!

  Powyższy teks został napisany po chińsku 15-go grudnia 1994 roku. Teraz tłumaczę go na język angielski, tak aby mógł być rozpowszechniany poprzez stronę internetową Yogi Chen’a. Przy tej okazji daję pozwolenie na kopiowanie tej fotografii w celach jej używania, tak aby przynosiło to błogosławieństwo.

24 grudzień, 1999
El Cerrito, California    

Darmowe kopie Zdjęcia i arkuszy z mantrami prosimy zamawieać  - budzik9@o2.pl

 

 

 

 

Pomyslna Mantra Akaśagarbhy - Lama Zopa poleca ją jako przynoszący pomyslność amulet

ROO

Afflictive, harmful spirits caused by spells, curses and black magic resulting from anger or jealousy can be rid of by many methods. But when all else fails and the harm is persistent, the Tibetan Tantric system of protection, Roos are supreme. Roos have over 90 ingredients that are energized and sealed for 3 consecutive nights by only the most senior members of the monastic community. They are rare and extremely difficult to come by. They may be worn, carried or placed in a clean spot of one’s home. They should not be wet and they will protect the virtuous from the most malevolent spells.

 

 

Viśwawadżra - podwójne dordże - ochronny symbol kojarzony z Buddą Amoghasiddhi

 

 

Amulety tajlandzkich mnichów

 

 

http://www.sak-yant.com/index.php 

http://www.watbangnomkho.com/graopaetch.en.php 

Diamentowa Zbroja, Tajlandzki amulet, coś w rodzaju termy.

 

PYTANIA, QUESTIONS - budzik9@o2.pl

Niektóre amulety posiadam w lepszej rozdzielczości niż na stronie, osoby zainteresowane proszę o kontakt. Jeśli ktoś trafi na ciekawy link, lub posiada ciekawy amulet - chętnie umieszczę na stronie.

Oby przyniosło to pożytek wszystkim istotom. Sarva Mnagalam

mamakolin samanta